Ang Bill sa Pangangalagang Pangkalusugan ng GOP ay Maaaring Mangahulugan ng Higit pang Kanser para sa Mga Mahihirap na Amerikano

Ang mga bagay ay hindi maganda para sa American Health Care Act, ang Trump-backed bill na ipinakilala ng House Republicans noong nakaraang linggo upang palitan ang Affordable Care Act. Bagama't nangako ang mga Republika ng kongreso na magsusulong ng kapalit na panukala sa lalong madaling panahon, ang panukalang batas na naging kilala bilang 'Trumpcare' ay maaaring hindi makapasok sa parehong kapulungan ng Kongreso. Ilang miyembro ng House GOP ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa panukala, habang ang dami bilang 18 Republican Senators ay nagpahayag ng mga reserbasyon, kung dahil sa tingin nila ay masyado itong katulad ng Obamacare, o dahil hindi nito tinitiyak na mapapanatili ng kanilang mga nasasakupan ang saklaw ng seguro.


Maaaring pinagdedebatehan ang dating alalahanin, ngunit alam nating totoo ang huli. Ang isang ulat na inilabas ng Congressional Budget Office noong Lunes ay tinatantya ng 14 na milyong Amerikano-marami sa kanila ang mga residente sa kanayunan na may mababang kita, marami sa kanila ang mga botante ng Trump-ay mawawalan ng saklaw sa loob ng unang taon. Ngunit hindi iyon ang tanging malaking (at malamang na nakapipinsala) na pagbabago sa yugto ng panahon na iyon: Alinsunod sa isang probisyon ng AHCA na partikular na iniakma sa bahagyang pag-defund sa Planned Parenthood, daan-daang libong Amerikanong gumagamit ng Medicaid ang hindi na makakabalik sa ang organisasyon para sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan—kabilang ang mga pagsusuri sa kanser at mga Pap test, kung saan ang mga kaakibat ng Planned Parenthood ay nagbigay ng 635,000 noong 2014.

Ang pagsusuri sa opisina ng badyet ng panukalang batas sa pangangalagang pangkalusugan ay naglalaman ng maraming nagbabala na mga hinuha, kabilang ang mga pagtataya kung magkano pa ang kailangang gastusin ng pederal na pamahalaan upang matugunan ang isang hindi maiiwasang pagsulong sa mga kapanganakan sa Medicaid. Ngunit ang isa sa mga mas madidilim na resulta ng pagwawalang-bahala sa organisasyon ay isang predictable-at maiiwasan-pagtaas sa saklaw ng kanser, lalo na sa mga kababaihan. Sa madaling salita, mas maraming mga tao na kung hindi man ay hindi magdurusa sa kanser ay malamang na.

hugis ng labi at personalidad

'Sa mga tuntunin kung aling mga demograpiko ang pinaka-apektado [ng Medicaid cuts to Planned Parenthood], ang mga taong naninirahan na mababa hanggang katamtaman ang kita, mga taong naninirahan sa mga rural na lugar, at, lalo na, ang mga taong may kulay ay hindi gaanong maaapektuhan,' Dr. Raegan Sinabi ni McDonald-Mosley, punong opisyal ng medikal para sa Planned Parenthood Federation of AmericaVogue. 'Ito ay partikular na mahalaga kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kanser, dahil ang mga kinalabasan para sa mga babaeng may kulay ay mas malala na.'

Ang mga itim na kababaihan ay mas malamang na mamatay sa kanser sa suso kaysa sa mga puting babae, idinagdag niya, at, kasama ng mga babaeng Latina, ay mas malamang na masuri na may cervical cancer. Mga mananaliksik tantiyahin hanggang sa 93 porsiyento ng mga kaso ng cervical cancer ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng maagang pagsusuri at pagbabakuna sa HPV, ngunit tinatayang 13,000 Amerikanong kababaihan ang masuri na may sakit sa taong ito. 'Nahirapan na ang bansang ito na maglingkod sa mga pasyenteng mababa ang kita at mga babaeng may kulay,' sabi ni McDonald-Mosley, 'at ang mga hakbangin na ito ay magpapalala pa.'


Alam na natin na ang pagputol sa pederal na pagpopondo ng Planned Parenthood para sa anumang yugto ng panahon ay, sa madaling salita, isang masamang ideya, hindi pa banggitin ang isang hakbang na hindi sinusuportahan ng karamihan sa mga botante. (Isang kamakailang Natagpuan ang poll ng Kaiser Family Foundation 75 porsiyento ng mga Amerikano, kabilang ang mga Republican, ay sumusuporta sa federal Medicaid reimbursement para sa birth control, mga pagsusuri sa STI, at mga pagsusuri sa kanser.) Isa rin itong pagsisikap sa kongreso Ang mga Republican ay nagsagawa ng paulit-ulit , at isa na malabong mawala sa anumang mga pag-ulit ng AHCA sa hinaharap. Kahit na inaamyenda ng GOP ang panukalang batas sa pangangalagang pangkalusugan upang matugunan ang ilan sa mga pinakapinipilit na isyu nito, ang pagpapanatili sa probisyon na bawasan ang pederal na pagpopondo ng Planned Parenthood ay aalisin din ang mga pagkakataon sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga kababaihan tulad ni Gina Walkington, isang 30 taong gulang na ina mula sa Wisconsin.

araw ng pambansang kasintahan 2016

Noong 2006, noong nasa kolehiyo si Walkington, umasa siya sa kanyang mga magulang para sa insurance, na nakakalito: Ang kalusugang sekswal ay hindi kailanman bahagi ng mga talakayan ng kanyang pamilya, at hindi siya kumportable sa kanyang mga magulang na alam na kailangan niya ng pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo. Ngunit hindi nila kailangang malaman kung kailan siya nagkaroon ng cervical cancer screening sa Planned Parenthood—isang screening na nagligtas sa kanyang buhay. 'Nagpa-Pap smear ako. . . at pagkatapos ay mga isang linggo mamaya tumawag ang isang clinician at sinabing ang aking pagsusuri ay bumalik na hindi normal, 'sabi ni Walkington. 'Mayroon akong mga selulang pre-cancer sa aking cervix, ngunit ang Planned Parenthood ay inakay ako sa mga susunod na hakbang at sinabi sa akin na kumilos kaagad-na kung hahayaan ko ito, maaari itong maging isang malaking isyu.' Nagawa niyang alisin ang mga selulang pre-cancer, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang isang sakit na pumapatay ng humigit-kumulang 4,000 Amerikanong kababaihan bawat taon. Mahigit sa kalahati ng mga kaso ng cervical cancer ay nasa mga kababaihan na, tulad ng Walkington, ay hindi pa na-screen o hindi na-screen sa nakalipas na limang taon; kadalasan ito ay dahil nakatira sila sa mga komunidad na kulang sa medikal na serbisyo, na ginagawang ang Planned Parenthood ang tanging lugar kung saan sila maaaring pumunta. 'Dahil sa pag-access na mayroon ako [sa Planned Parenthood] at dahil [ang potensyal na kanser] ay nahuli noong ito ay,' sabi ni Walkington, 'hindi ito naging cervical cancer. Ako ngayon ay isang ina ng tatlong lalaki.'


Iginiit ng mga Republican na mambabatas na sumusuporta sa AHCA at gustong tanggalin ang Planned Parenthood—lalo na ang House Speaker na si Paul Ryan—ang mga positibong resulta tulad ng Walkington kahit na walang tulong ng isang organisasyon na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa 2.5 milyong pasyente taun-taon. Iginiit ni Ryan na ang mga pederal na kwalipikadong sentro ng kalusugan ng komunidad ay pupunan ang puwang sa pangangalaga, na, ayon sa McDonald-Mosley at iba pang mga eksperto sa pampublikong kalusugan, ay 'napakatawa.'

paano maglagay ng eyeliner pencil sa lower lid

Bagaman maaaring mayroong ibang mga klinika, sila hindi lang ma-absorb ang mga pasyente na kasalukuyang umaasa sa Planned Parenthood. Sa Wisconsin, kung saan nakatira ang Walkington, higit sa 70 porsiyento ng mga county na pinaglilingkuran ng Planned Parenthood ay mayroon nang kakulangan sa pangkalahatang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at halos kalahati ay walang alternatibong tagapagbigay ng pagpaplano ng pamilya sakaling magsara ang mga klinika ng Planned Parenthood. Nasaksihan ni Walkington kung ano ang hitsura ng kawalan ng pangangalaga sa kanyang estado: Nakatira siya sa isa sa mga county kung saan ang Planned Parenthood ay ang mas malaki sa dalawang provider ng pangangalagang pangkalusugan—isang county na, pala, ay matatagpuan sa distrito ni Ryan . “Hindi ko maisip. Kung walang Planned Parenthood, hindi ka makapasok sa klinika,' sabi ni Walkington. 'Sobrang bigat nito.'


Dalawa lamang sa mga klinika ng Planned Parenthood sa Wisconsin ang nagbibigay ng aborsyon, ibig sabihin, ang karamihan sa mga klinika sa estado ay kumikilos bilang pangunahing tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa kanilang mga komunidad, na nagbibigay lamang ng mga serbisyo kung saan ang pampublikong pagpopondo ay mawawala sa ilalim ng AHCA. Ang mga kaakibat na iyon ay nagbibigay ng mga pagsusuri sa kanser na nagliligtas ng libu-libong buhay bawat taon. Isang kinabukasan kung kailan hindi posible para sa Planned Parenthood na gampanan ang tungkuling iyon ang pinakakinatatakutan ng McDonald-Mosley. “Bilang provider, masakit sa akin na isipin na . . . nabigo na mag-alok ng mga pangunahing serbisyo sa kalusugan, at bilang isang babaeng may kulay at propesyonal sa kalusugan ng publiko, talagang nakakaabala sa akin na malaman na ang mga pagsisikap na ito ay partikular na makakaapekto sa mga taong may kulay at kababaihan,' sabi ni McDonald-Mosley.

“Hindi makatuwirang isipin na itutulak ng [mga mambabatas] ang [mga hakbang] na ito nang hindi katimbang ang epekto nito sa mga taong . . . marginalized na at may iba pang pinaglalaban sa buhay nila,” she added. 'Maaaring isakripisyo ng mga taong iyon ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila upang harapin ang iba pang mahahalagang isyu sa kanilang buhay.'