Ang Hindi Tunay na Maybahay ng Orlando: Ang Reyna ng Versailles

Ang Hindi Tunay na Maybahay ng Orlando: Ang Reyna ng Versailles
Ang Reyna ng Versailles, **Lauren Greenfield'**'s lubos na nakakaaliw (kung minsan madulas) na bagong dokumentaryo ay gumagamit ng pagtaas at pagbagsak ng isang bilyonaryo at ng kanyang asawa bilang isang metapora para sa isang pre-crash America kung saan milyon-milyon ang hindi lamang nabuhay lampas sa kanilang makakaya ngunit ginawa ito sa malaking sukat.